Dijkvak 14

565 keer bekeken 3 reacties

Bekijk dijkvak 14 en laat ons weten of we alle belangrijke zaken in beeld hebben. Wat wil je ons meegeven?

Welke oplossingen kunnen wel of niet?

In de factsheet (je vindt deze onder 'toegevoegde bestanden') kun je meer details lezen over de oplossingen en de beoordelingen.

 

Beoordeling oplossingen
Oplossing Beoordeling Toelichting
Grond binnenwaarts (dijk wordt versterkt aan polderzijde) Kansrijk Grond binnenwaarts - met maatwerk ter plaatse van bebouwing - is beoordeeld als kansrijke oplossing.
Grond buitenwaarts (dijk wordt versterkt aan rivierzijde) Valt af Er is een te korte afstand t.o.v. de rivier (schaardijk). Rivierkundige effecten (verhoging waterstand) bij een buitendijkse versterking zijn fors.
Langsconstructie (dijk wordt langs huidige contouren versterkt) Kansrijk Vanwege belangrijke waarden aan beide zijden (bebouwing en afstand tot de rivier) is een langconstructie beschouwd. Deze is als kansrijk beoordeeld omdat deze in verhouding is om de binnendijkse bebouwing te sparen.


 

De gekleurde vakken op de foto's laten alleen zien wat de maximaal benodigde ruimte is van verschillende oplossingen. Binnen de oplossingen zal in komende ontwerpstappen verdere optimalisatie plaatsvinden van de benodigde ruimte. Ook de vraag “hoe om te gaan met behoud van woningen en andere objecten” zal in nadere ontwerpstappen pas aanbod komen. We leggen dit nog uitgebreider uit op onze FAQ-pagina. Uiteraard kun je ook contact opnemen met Len Hazeleger op 06 515 437 34 of via l.hazeleger@wsrl.nl.

Wat wil je ons meegeven?

Zien we iets over het hoofd, of denk je dat er iets niet klopt? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Dijkvakken

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

Len Hazeleger

24-07-18 om 15:58

Beste Anker+P Sorensen
Vooralsnog laten we de buitendijkseoplossing nog niet afvallen. Op een deel van het traject zal het echt niet mogelijk zijn om buitendijks te versterken, op het meeste westelijke deel mogelijk wel. Eind augustus kom ik er definitief op terug.

Len Hazeleger

22-06-18 om 21:36

Beste Anker P Sorensen,
Bedankt voor je kritische noot! Ik zal deze opmerking bespreken met de deskundigen op dit gebied en kom binnenkort met een antwoord op je vraag. Mocht dit leiden tot een wijziging van de beoordeling van dit dijkvak dan zal dit verwerkt worden in de definitieve factsheet.

Anker P Sorensen

12-05-18 om 22:47

Dijkvlak 14.
Er is maar een klein stukje te dicht bij de rivier voor het alternatief buitenwaarts, waarom valt deze optie af voor het gehele vlak?
Wat betekent "maatwerk" bij het alternatief binnenwaarts?

Cookie-instellingen