Dijkvak 13

1265 keer bekeken 9 reacties

Bekijk dijkvak 13 en laat ons weten of we alle belangrijke zaken in beeld hebben. Wat wil je ons meegeven?

Welke oplossingen kunnen wel of niet?

In de factsheet (je vindt deze onder 'toegevoegde bestanden') kun je meer details lezen over de oplossingen en de beoordelingen.

 

Beoordeling oplossingen
Oplossing Beoordeling Toelichting
Grond binnenwaarts (dijk wordt versterkt aan polderzijde) Kansrijk Grond binnenwaarts - met maatwerk ter plaatse van bebouwing - is beoordeeld als kansrijke oplossing.
Grond buitenwaarts (dijk wordt versterkt aan rivierzijde) Valt af Er is een te korte afstand t.o.v. de rivier (schaardijk). Rivierkundige effecten (verhoging waterstand) bij een buitendijkse versterking zijn fors. Bovendien overlapt een buitenwaartse maatregel met de scheepwerf. 
Langsconstructie (dijk wordt langs huidige contouren versterkt) Kansrijk Vanwege belangrijke waarden aan beide zijden (bebouwing en afstand tot de rivier) is een langconstructie beschouwd. Deze is als kansrijk beoordeeld omdat deze in verhouding is tot het maatwerk dat nodig is om de binnendijkse bebouwing te sparen. 


 

De gekleurde vakken op de foto's laten alleen zien wat de maximaal benodigde ruimte is van verschillende oplossingen. Binnen de oplossingen zal in komende ontwerpstappen verdere optimalisatie plaatsvinden van de benodigde ruimte. Ook de vraag “hoe om te gaan met behoud van woningen en andere objecten” zal in nadere ontwerpstappen pas aanbod komen. We leggen dit nog uitgebreider uit op onze FAQ-pagina. Uiteraard kun je ook contact opnemen met Len Hazeleger op 06 515 437 34 of via l.hazeleger@wsrl.nl.

Wat wil je ons meegeven?

Zien we iets over het hoofd, of denk je dat er iets niet klopt? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Dijkvakken

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

Anna van der Want

30-07-18 om 12:25

Beste Len,
Goed om te horen dat jullie de buitendijkse oplossing gaan verkennen. Als ik hier nog verder over mee kan denken of anderzijds actie kan ondernemen, dan hoor ik dat graag.

Len Hazeleger

24-07-18 om 16:04

Beste Bob Smuders , Anna+van+der Want , Cor Veninga en Dirk Zwaagstra ,
We laten de buitendijkse oplossing vooralsnog niet afvallen. We zullen kijken of hier alsnog mogelijkheden zijn voor een buitendijkse versterking. Ook zullen wij hierover met de gemeente in gesprek gaan. Eind augustus kom ik hier nog op terug.

Len Hazeleger

22-06-18 om 21:22

Allemaal bedankt voor jullie inhoudelijke goede opmerkingen. Ik zal deze opmerkingen bespreken met de deskundigen op dit gebied en kom binnenkort met een antwoord. Mocht dit leiden tot een wijziging van de beoordeling van dit dijkvak dan zullen we dit in de definitieve factsheet verwerken.

AGJM Tilleman

14-06-18 om 21:59

Daar wij woonachtig zijn in dit stuk, is voor ons de versterking " grond buitendijks" de enige juiste oplossing.
Fam. Tilleman.

Bob Smuders

06-05-18 om 20:16

Schrijf een reactie...

Bob Smuders

06-05-18 om 20:11

Schrijf een reactie...

Dirk Zwaagstra

05-05-18 om 16:37

Zoals al beschreven door Anna van der Want en Cor Veninga zijn ook wij (bewoners Waalbandijk 20) van mening dat de optie 'grond buitenwaarts' voor dijkvak 13 onderzocht zou moeten worden. We sluiten ons aan bij de reeds genoemde argumenten met betrekking tot de scheepswerf en de omliggende woningen.

Anna van der Want

30-04-18 om 22:10

Graag wil ik aandacht vragen voor 2 punten mbt het beoordelen van de kansrijke oplossing ' grond buitenwaarts' op het factsheet bij Dijkvak 13, nl. 1) de scheepswerf en 2) Natura2000 gebied.
-1) De aanwezigheid van de scheepswerf wordt ingezet als tegenargument bij de kansrijke oplossing ' grond buitenwaarts'. De recente geschiedenis van de scheepswerf laat zien dat dit geen florerend bedrijf is/was met een lage werkgelegenheid. Het is opmerkelijk dat er meer rekening lijkt te worden gehouden met een failliet verklaard bedrijf dan met de woningen van omwonenden. Gelieve te overwegen om, net als bij maatwerk bij de binnenwaartse bebouwing, ook bij de scheepswerf de mogelijkheden van maatwerk te verkennen.

-2) Bij het vaststellen van de Natura2000 gebieden zijn bedrijfsterreinen buiten deze nota gehouden (zie Provincie Gelderland, Ontwerp-Beheerplan
Natura 2000 38 -Rijntakken, mei 2017). Dit geldt derhalve ook voor (een heel groot deel van) dijkvak 13, aangezien dat het bedrijfsterrein is van de scheepswerf. Mijns inziens is er derhalve geen sprake van beïnvloeding van Natura2000 gebied (hetgeen nu wel zo op de factsheet staat). Derhalve wil ik aanbevelen om de oplossing ' grond buitenwaarts' opnieuw te bekijken en te herwaarderen.

Cor Veninga

30-04-18 om 22:01

Oplossing 'grond buitenwaarts' zou in dit dijkvak, waarlangs tevens onze woning is gevestigd, afvallen. Naar wij begrijpen met name vanwege beïnvloeding van het natura2000 gebied en het feit dat dit dijkvlak deels (iig van DT064 t/m DT062) direct aan de waal grenst. Vanaf DT062 t/m DT059 loopt de dijk langs de scheepswerf van de firma Shipcon B.V, eigendom van moedermaatschappij Frank Liebregts B.V. Voor Shipcon B.V. loopt sinds 18 juli 2016 een faillissementsprocedure. Vergelijkbare scheepwerven in de regio hebben aangegeven geen interesse te hebben in de onderneming; moedermaatschappij Frank Liebregts geeft aan ook geen doorstart te willen. Ons verzoek om ter hoogte van de scheepswerf (DT062 t/m DT059) terdege de mogelijkheid tot versterken van de dijk middels de oplossing 'grond buitenwaarts' te verkennen; te meer daar men in de factsheet mbt tot dit dijkvak aangeeft dat de scheepswerf een kwaliteitsimpuls (rommelige werf) kan gebruiken. Een potentieel langjarig ongebruikte, braakliggende scheepswerf kan hiermee wellicht voorkomen worden en de aangrenzende huizen behouden. Mocht deze oplossing desondanks afvallen, dan geniet bij ons als bewoners uiteraard de oplossing binnen het huidige profiel middels een constructie de voorkeur.

Cookie-instellingen