Dijkvak 11

786 keer bekeken 6 reacties

Bekijk dijkvak 11 en laat ons weten of we alle belangrijke zaken in beeld hebben. Wat wil je ons meegeven?

Welke oplossingen kunnen wel of niet?

In de factsheet (je vindt deze onder 'toegevoegde bestanden') kun je meer details lezen over de oplossingen en de beoordelingen.

 

Beoordeling oplossingen
Oplossing Beoordeling Toelichting
Grond binnenwaarts (dijk wordt versterkt aan polderzijde) Valt af Grond binnenwaarts valt af vanwege aanwezigheid dorpskern met grote dichtheid aan bebouwing en historische waarden. 
Grond buitenwaarts (dijk wordt versterkt aan rivierzijde) Kansrijk Grond buitenwaarts is kansrijk. Aandachtspunt is de ontsluitingsweg richting de Beijer, habitattypen en stortplaats. 
Langsconstructie (dijk wordt langs huidige contouren versterkt) Kansrijk Vanwege belangrijke waarden aan beide zijden (bebouwing, historische waarden en natuur) is een langconstructie beschouwd. Deze is als kansrijk beoordeeld omdat deze in verhouding is tot het maatwerk dat nodig is bij de binnendijkse bebouwing of buitendijkse natuurwaarden.  


 

De gekleurde vakken op de foto's laten alleen zien wat de maximaal benodigde ruimte is van verschillende oplossingen. Binnen de oplossingen zal in komende ontwerpstappen verdere optimalisatie plaatsvinden van de benodigde ruimte. Ook de vraag “hoe om te gaan met behoud van woningen en andere objecten” zal in nadere ontwerpstappen pas aanbod komen. We leggen dit nog uitgebreider uit op onze FAQ-pagina. Uiteraard kun je ook contact opnemen met Len Hazeleger op 06 515 437 34 of via l.hazeleger@wsrl.nl.

Wat wil je ons meegeven?

Zien we iets over het hoofd, of denk je dat er iets niet klopt? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Dijkvakken

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

6  reacties

Len Hazeleger

01-06-18 om 11:34

Bedankt allemaal voor jullie reacties en aandachtspunten!
Ik zie dat er wat onduidelijkheid is over de blauwe lijn. De blauwe lijn is de huidige dijk. De oplossing binnen het huidige profiel houdt in dat we nagenoeg binnen de afmetingen van de huidige dijk een oplossing zoeken om de dijk te versterken. Je kan hierbij denken aan de damwandconstructie. De oplossing binnen het huidige profiel is er op gericht om belangrijke waarden binnen- en buitendijks te sparen. De overige aandachtpunten zijn belangrijk om mee rekening te houden de vedere uitwerking van het ontwerp, bedankt daarvoor!

Gerrit Geels

24-04-18 om 20:20

In de factsheet staat het volgende:
Bewonersinbreng: kenmerken, kansen en zorgen
? Ruimte tussen de weg op dijk en weg naar De Beijer inrichten voor parkeren t.h.v. kerk Dodewaard;
? Verbeteren toegankelijkheid Waal en uiterwaarden vanaf kerk Dodewaard.

Dit is niet helemaal juist. De toegankelijkheid van de Waal en de uiterwaarden zou ook verbeterd moeten worden vanaf het wandelpad waar de voormalige afweg van de steenfabriek was gesitueerd. Een parkeermogelijkheid waar het wandelpad aansluit op de dijk (t.h.v. nr. 71) zou ook praktisch zijn daar er nu veel op de dijk en in de bermen wordt geparkeerd met veel schade en ongemak als gevolg. Het gaat dus niet alleen om mogelijkheden t.h.v. de kerk Dodewaard.

Verder is de hellingsgraad van de toegangswegen vanaf de dijk naar de woningen een belangrijk punt, het moet te doen blijven om zware kliko's etc. op de dijk te zetten. Ook in winterse omstandigheden moet de toegangsweg voor o.a. auto's goed begaanbaar blijven.

Henk J. de Haan

24-04-18 om 19:31

De oplossing van 'binnen huidige profiel' (blauwe lijnen) lijken door de kerk van Dodewaard te lopen. Het kerkgebouw wordt elke zondag, na 01-11-2018, voor kerkdiensten wordt gebruikt. Daarbij is het ook een rijksmonument. De dijkversterking binnendijks lijkt ons geen optie gezien het te slopen/ verplaatsten van het aantal woningen en een monumentale kerk. Graag jullie aandacht hiervoor.

Henk J. de Haan

24-04-18 om 19:21

Schrijf een reactie...

Erik De Graaf

24-04-18 om 12:29

Wij zitten in de hoek waalbandijk/dodewaardsestraat.
De blauwe lijn van de langsconstructie loopt tegen ons huis aan.
Betekent dat dat de dijk zowat tegen ons huis aan komt?
En wij het kleine stukje gras wat we er nog voor hebben ook kwijt raken?
En hoe zit het dan met onze afweg?
Hoe gaat dat allemaal geregeld worden?

Loes van Breugel-Gerritsen

23-04-18 om 17:12

Wanneer er onverhoopt gekozen zou worden voor de langsconstructie, is het van belang dat goed wordt geinventariseerd dat alle huizen bereikbaar blijven én dat er privé-parkeermogelijheid blijft. Niet elk huis heeft immers (mogelijkheid voor) een oprit tot naast de woning. Bewoners zijn afhankelijk van het kunnen parkeren 'in hun voortuin'.

Cookie-instellingen