Dijkvak 8

428 keer bekeken 2 reacties

Bekijk dijkvak 8 en laat ons weten of we alle belangrijke zaken in beeld hebben. Wat wil je ons meegeven?

Welke oplossingen kunnen wel of niet?

In de factsheet (je vindt deze onder 'toegevoegde bestanden') kun je meer details lezen over de oplossingen en de beoordelingen.

 

Beoordeling oplossingen
Oplossing Beoordeling Toelichting
Grond binnenwaarts (dijk wordt versterkt aan polderzijde) Kansrijk Grond binnenwaarts - met maatwerk ter plaatse van de bebouwing - is beoordeeld als kansrijke oplossing. Aandachtspunt is de hoge archeologische verwachtingswaarde.
Grond buitenwaarts (dijk wordt versterkt aan rivierzijde) Kansrijk Grond buitenwaarts is beoordeeld als kansrijke oplossing. Aandachtspunt is de inpassing van de strang (natuur/landschap). 
Langsconstructie (dijk wordt langs huidige contouren versterkt) Kansrijk Vanwege belangrijke waarden aan beide zijden (bebouwing en natuurwaarden) is een langconstructie beschouwd. Deze is als kansrijk beoordeeld omdat deze in verhouding is tot het maatwerk dat nodig is om de binnendijkse bebouwing te sparen of buitendijkse natuur te compenseren. 


 

De gekleurde vakken op de foto's laten alleen zien wat de maximaal benodigde ruimte is van verschillende oplossingen. Binnen de oplossingen zal in komende ontwerpstappen verdere optimalisatie plaatsvinden van de benodigde ruimte. Ook de vraag “hoe om te gaan met behoud van woningen en andere objecten” zal in nadere ontwerpstappen pas aanbod komen. We leggen dit nog uitgebreider uit op onze FAQ-pagina. Uiteraard kun je ook contact opnemen met Len Hazeleger op 06 515 437 34 of via l.hazeleger@wsrl.nl.

Wat wil je ons meegeven?

Zien we iets over het hoofd, of denk je dat er iets niet klopt? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Dijkvakken

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

2  reacties

Len Hazeleger

01-06-18 om 12:02

Beste Jan, bedankt voor je reactie! Ik begrijp je voorkeur. Echter kijkt deze eerste ontwerpstap alleen naar alle onoverkomelijke belemmeringen. Dus wat kan echt niet. Alles wat mogelijk wel kan is nog kansrijk. Op dit dijkvak geldt dat voor alle oplossingen. In latere ontwerpstappen zullen we alles verder uitwerken en aan de hand van veel criteria bepalen welk ontwerp de beste is. Daarbij kijken we zeker ook naar het aspect woongenot. Je opmerking over een gewenste snelheidsbeperking zullen we aan de factsheet toevoegen. Als je verder nog vragen hebt, bel of mail gerust!

jan van ingen

30-04-18 om 12:25

Binnendijkse optie geeft een sterk verlies van woongenot en woningwaarde of zelfs verlies van woning(en). Dit terwijl er 2 goede andere mogelijkheden zijn. Dijkvak 8 ligt op 900 meter afstand van de rivier. Veel verder weg dan veel andere dijkvakken. Dit biedt de mogelijkheid om de optie buitendijks als meest wenselijk te beschouwen. Werken met optie 3, binnen het huidige dijkvlak blijven, biedt eveneens een mogelijkheid doordat hiermee zowel de huidige loop van de Strang als de bestaande bebouwing gespaard wordt.

Wat er mist aan informatie op de Factsheet Dijkvak 8 is eerder aangereikte informatie over gewenste snelheidsbeperking op de dijk. Een recht stuk van 300 meter is voor menig motorrijder niet te weerstaan om veel te hard te rijden.

Cookie-instellingen