Dijkvak 6

1077 keer bekeken 4 reacties

Bekijk dijkvak 6 en laat ons weten of we alle belangrijke zaken in beeld hebben. Wat wil je ons meegeven?

Welke oplossingen kunnen wel of niet?

In de factsheet (je vindt deze onder 'toegevoegde bestanden') kun je meer details lezen over de oplossingen en de beoordelingen.

 

Beoordeling oplossingen
Oplossing Beoordeling Toelichting
Grond binnenwaarts (dijk wordt versterkt aan polderzijde) Kansrijk Grond binnenwaarts - met maatwerk ter plaatse van de bebouwing- is beoordeeld als kansrijke oplossing.
Grond buitenwaarts (dijk wordt versterkt aan rivierzijde) Kansrijk Er is ruimte buitendijks aanwezig. Aandachtspunten zijn de buitendijks aanwezige habitattypen, de toegangsweg (brug) en landschappelijke waarde van de strang. 
Langsconstructie (dijk wordt langs huidige contouren versterkt) Kansrijk Vanwege belangrijke waarden aan beide zijden (bebouwing, infrastructuur en natuurwaarden) is een langconstructie beschouwd. Deze is als kansrijk beoordeeld omdat deze in verhouding is tot het maatwerk dat nodig is om de binnendijkse bebouwing te sparen. 


 

De gekleurde vakken op de foto's laten alleen zien wat de maximaal benodigde ruimte is van verschillende oplossingen. Binnen de oplossingen zal in komende ontwerpstappen verdere optimalisatie plaatsvinden van de benodigde ruimte. Ook de vraag “hoe om te gaan met behoud van woningen en andere objecten” zal in nadere ontwerpstappen pas aanbod komen. We leggen dit nog uitgebreider uit op onze FAQ-pagina. Uiteraard kun je ook contact opnemen met Len Hazeleger op 06 515 437 34 of via l.hazeleger@wsrl.nl.

Wat wil je ons meegeven?

Zien we iets over het hoofd, of denk je dat er iets niet klopt? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Dijkvakken

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

03-10-18 om 21:22

Onze voorkeur gaat uit naar alternatief B het buitendijks versterken van dijkvak IJzendoorn. Alle overige alternatieven leiden naar ons gevoel voor de meeste ingrijpende werkzaamheden voor alle bewoners en huizen aanwonenden aan dit dijkvak.

Met vriendelijke groet Karin En Roland , Waalbandijk 5, Ochten

Dick Kers

14-08-18 om 13:40

Richting rivier, de buitendijkse oplossing leidt tot een afsluiting van de Strang. dit heeft daardoor invloed op het vollopen van de Hiensche uiterwaard bij (extreem) hoog water. Er is een duiker in de Strang achter het bosperceel nabij de kernenergiecentrale, welke de watertoevoer naar een deel van de uiterwaard regelt als de Strang is volgelopen via de overloop oostelijk van de kernenergiecentrale (de dam in de Strang). Daarnaast tast deze oplossing het karakter van de Strang enorm aan.
DA Kers, Site Manager GKN Dodewaard.

Len Hazeleger

01-06-18 om 11:45

Beste Bas, bedankt voor het delen van je zorg. Bij een binnendijkseoplossing zullen wij terplaatse van woningen maatwerk toepassen. Dat wil zeggen dat we hier in het latere ontwerpstappen goed gaan bekijken hoe we de dijk ter plaatse van de woningen het beste kunnen versterken. Hierbij streven wij naar het behoud van woningen. Mocht je nog aanvullende vragen hebben, bel of mail gerust!

Bas Bosschaart

26-04-18 om 22:01

Richting woningen verzwaren kost veel te veel grond. Dan zijn de huizen helemaal niks meer waard

Cookie-instellingen