Veerhaven in Ochten

De dijk kan op verschillende manieren versterkt worden. Om de beste manier te kiezen houden we rekening met allerlei factoren, bijv natuur, woningen etc. 
Op zes locaties hebben we het schetsontwerp voor de nieuwe dijk uitgewerkt. Bij elk komt een thema aan de orde dat een rol speelt bij de afweging.  Zo kunnen we deze afwegingsprincipes later toepassen op de rest van de dijk. Hieronder en op de kaart staan de zes thema’s. Per locatie lees je :

Vragen? Stel ze gerust aan omgevingsmanagers, klik hier . Het contactformulier invullen kan natuurlijk ook.

 

 

De dijk ligt vanuit de Waal gezien in de luwte naast Ochten. Hier ligt een relatief hoog voorland, een hoogwatervrij terrein met een cafetaria en een voormalige veerhaven op ca 100 m vanaf de dijk.

Fruitteelt binnendijks (foto: Wing)

Er zijn plannen in de uiterwaard voor een nieuw hoogwatervrij terrein, een natuurgeul, parkeren en nieuwe beplanting buiten de stroombaan van de rivier. Dat is het project Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten. Binnendijks bevindt zich een boomgaard.

De dijk is 0,3 m te laag. Bij de dijkversterking wordt ook rekening gehouden met het inklinken van de nieuw aangebrachte grond. De dijk wordt daardoor 0,5 m verhoogd. Daarnaast dient de dijk te worden versterkt om de druk van de rivier te kunnen weerstaan en om piping te voorkomen.

Alternatieven

Er zijn twee alternatieven, er is nog geen voorkeur:

  1. Een verhoging van de dijk aan de binnenzijde met een stalen damwand aan de bin­nenzijde. Het buitentalud blijft gehandhaafd. Er is een klein effect binnenwaarts. Het talud schuift circa 5 m in de boomgaard en raakt daar­mee ca. 4 à 5 bomenrijen van de boomgaard. Dit alternatief is kansrijk als blijkt dat in het traject westelijk hiervan ook een stabiliteitsscherm toegepast gaat worden. Oostelijk hiervan is dit al het geval.
  2. Een verhoging van de dijk aan de rivierzijde met een stalen damwand als pipingmaatregel. De buitenteen schuift circa 12 m op in de richting van de rivier. Binnendijks ontstaat een circa 5 meter brede stabiliteitsberm. Binnendijkse waarden wor­den gespaard. Dit alternatief leidt tot enige beperking van ruimte voor de gebiedsontwikkeling veerhaven Ochten. Het rivierkundig effect is minimaal.

Een aandachtspunt is het behoud van foerageergebied van ganzen in de uiterwaarden.

Reactie klankbordgroep

De klankbordgroep heeft nog geen reactie gegeven.

Zijaanzicht Veerhaven alternatief 1 grond binnen
Alternatief 1: grond binnen
Zijaanzicht Veerhaven alternatief 2 grond buiten
Alternatief 2: grond buiten

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

Waarom deze website?

Via deze website nodigen we jou uit om mee te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op deze website vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via deze website. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij website

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.

Contact opnemen

Indien je contact wilt opnemen met ons:

Stuur ons een e-mail

Of neem contact op met onze omgevingsmanagers.

 
 

Facebookpagina Dijkversterking Neder-Betuwe  YouTube kanaal Neder-Betuwe

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.