24. Dodewaard (DD307-DD315)

 

In de schetsontwerpen hieronder zie je, met de kennis die we nu hebben en in concept, hoe de nieuwe dijk eruit komt te zien. De schetsontwerpen zijn per dijktracé te vinden, of via de kaart.

In het voorkeursalternatief zijn rode cirkels opgenomen bij vrijwel alle woningen langs de dijk. Dat betekent dat er met maatwerk nog een inpassing moet worden gemaakt. We verwachten dat alle woningen gespaard blijven.

Vragen?

Stel ze ons gerust! Klik hier voor onze contactgegevens.

Relevante links

 

 

Zoek het schetsontwerp van jouw dijkdeel

Kies één van de 4 dorpen hieronder of open de kaart.

Filter de schetsontwerpen op dorp (of toon alles)

 
 

 

De dijk bij Dodewaard ligt langs een meander van de Waal. Binnendijks percelen liggen parallel aan de dijk en hierin is de aanwezigheid van binnendijkse Waalmeanders nog zichtbaar.

Buitendijks ligt Natura 2000 gebied. Direct grenzend aan de dijk is potentieel leefgebied aanwezig voor de bever (ooibos). De bever heeft een burcht nabij Den Engel. De strangen en begeleidende vegetatie vormen leefgebied voor beschermde broedvogels zoals Aalscholvers en Blauwe reiger. Eveneens kan het buitendijks gebied dienen als foerageergebied voor o.a. ganzen. 

De dijk is voldoende hoog. De dijk dient te worden versterkt om afschuiven van het binnentalud te voorkomen. Daarnaast dient een maatregel te worden genomen om piping te voorkomen.

Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief omvat een verlenging van de binnenberm. De kruin blijft op zijn huidige plek liggen Tussen DD307–DD310 is de verlenging van de berm circa 10 meter, van DD310 - DD312 is de verlenging circa 23 meter. De pipingopgave wordt opgelost door een verticale pipingmaatregel in de berm. Er wordt nog onderzocht of het wenselijk is om de pipingopgave in het voorland – in de strang – op te lossen. Met dit alternatief worden buitendijkse waarden gespaard (natuur en geen opstuwing).

Bovenaanzicht Dodewaard DD312

 

Zijaanzicht Dodewaard DD312

 

Afbeeldingen

Dodewaard

Twitter

Op de kaart

Waarom deze website?

Via deze website nodigen we jou uit om mee te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op deze website vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via deze website. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij website

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.

Contact opnemen

Indien je contact wilt opnemen met ons:

Stuur ons een e-mail

Of neem contact op met onze omgevingsmanagers.

 
 

      

Cookie-instellingen