13. Ochten (DT112-DT116)

 

In de schetsontwerpen hieronder zie je, met de kennis die we nu hebben en in concept, hoe de nieuwe dijk eruit komt te zien. De schetsontwerpen zijn per dijktracé te vinden, of via de kaart.

In het voorkeursalternatief zijn rode cirkels opgenomen bij vrijwel alle woningen langs de dijk. Dat betekent dat er met maatwerk nog een inpassing moet worden gemaakt. We verwachten dat alle woningen gespaard blijven.

Vragen?

Stel ze ons gerust! Klik hier voor onze contactgegevens.

Relevante links

 

 

Zoek het schetsontwerp van jouw dijkdeel

Kies één van de 4 dorpen hieronder of open de kaart.

Filter de schetsontwerpen op dorp (of toon alles)

 
 

 

De dijk bij Ochten is het meest dorpse, intensief bebouwde stukje aan de Waalbanddijk van de gemeente Neder-Betuwe. Deze dorpskern ligt bovendien op een kenmerkende schaardijk, met een steil talud vlak bij de Waal.

Er is een fraai zicht mogelijk over de Waal en er is horeca en dagrecreatie. De dijk omsluit de bebouwing van Ochten die grotendeels met achterkanten naar de dijk gericht is. Uitzondering zijn de appartementen die met uitzicht naar dijk en rivier zijn gericht.

De dijk ter plaatse van het dorp is in gebruik bij zwaar vrachtverkeer naar het oostelijk gelegen bedrijventerrein.

Buitendijks ligt Natura 2000 gebied, maar zijn grenzend aan de dijk geen specifieke leefgebieden voor beschermde broedvogels aanwezig. Wel kan het buitendijks gebied dienen als foerageergebied (o.a. voor ganzen).

De dijk dient met circa 0,5 tot 0,6 m verhoogd te worden. Bij de dijkversterking wordt ook rekening gehouden met het inklinken van de nieuw aangebrachte grond. De dijk dient te worden versterkt om afschuiven van het binnentalud te voorkomen. Daarnaast dient een maatregel te worden genomen om piping te voorkomen.

Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief bestaat uit een verankerde stalen damwand aan de binnenzijde (die eveneens als pipingmaatregel dient). De hoogteopgave wordt ingevuld door een kruinverhoging en een verhoging van het binnentalud. Bij dit alternatief zijn er geen effecten op de waarden buitendijks en enige effecten op de waarden binnendijks. Het huidige buitentalud blijft gehandhaafd. Nadeel is dat de waterkering lastig uitbreidbaar is en er maatwerk nodig is bij DT114+50m.

Bovenaanzicht Ochten DT114

 

Zijaanzicht DT114

 

Afbeeldingen

Ochten

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.