02. Ooij (DT 198 - DT190)

 

In de schetsontwerpen hieronder zie je, met de kennis die we nu hebben en in concept, hoe de nieuwe dijk eruit komt te zien. De schetsontwerpen zijn per dijktracé te vinden, of via de kaart.

In het voorkeursalternatief zijn rode cirkels opgenomen bij vrijwel alle woningen langs de dijk. Dat betekent dat er met maatwerk nog een inpassing moet worden gemaakt. We verwachten dat alle woningen gespaard blijven.

Vragen?

Stel ze ons gerust! Klik hier voor onze contactgegevens.

Relevante links

 

 

Zoek het schetsontwerp van jouw dijkdeel

Kies één van de 4 dorpen hieronder of open de kaart.

Filter de schetsontwerpen op dorp (of toon alles)

 
 

 

De dijk bij Ooij vormt een licht slingerend dijktraject tussen Tiel en Ooij. Kenmerkend zijn buitendijks de akkers, weilanden en een strang en binnendijks liggen akkers en grasland afgewisseld met boerderijen.

Buitendijks ligt Natura 2000 gebied. Direct langs de dijk is een biotoop voor broedende watervogels in een restant van een oude strang. Ook dient de uiterwaard als foerageer- en rustgebied voor overwinterende vogelsoorten zoals Smienten en ganzen.

Het bebouwingslint langs de dijk bij Biezenburg en nabij Den Akker is historisch en waardevol. Boerderij de Biezenburg is een gemeentelijk monument.

De aansluiting van de erven op de dijk is waardevol omdat het verwijst naar de periode dat al de woningen werden ontsloten via de dijk. Momenteel ligt er een weg aan de achterzijde, op de plek waar ooit de achtersloot lag.

De dijk is ruim een halve meter te laag. Bij de dijkversterking wordt ook rekening gehouden met het inklinken van de nieuw aangebrachte grond. Ook dient de dijk te worden versterkt om afschuiven van het binnentalud te voorkomen. Een pipingmaatregel is enkel noodzakelijk nabij het kanaal voor circa 100 meter.

Voorkeursalternatief

We kiezen ervoor om de binnendijkse waarden niet aan te tasten. Het alternatief “buitenwaarts in grond” heeft daarom de voorkeur, omdat de bebouwing binnendijks zo blijft gespaard. De teen van de huidige berm blijft liggen. Binnendijks worden geen gronden aangekocht, met uitzondering bij op en afritten die ingepast moeten worden. De kruin en buitentalud van de dijk wordt tussen 0,7 en 0,8 meter verhoogd. De kruin van de dijk wordt circa 5 meter verschoven naar de rivier.

De mogelijkheid wordt onderzocht om het talud aan het einde van de berm te verflauwen en medegebruik van grasland mogelijk te maken voor particulieren en bedrijven.

Dit alternatief veroorzaakt een geringe opstuwing (<1 mm) in de rivier.

De strang en wilgen buitendijks willen we behouden. De omgeving van de strang is nog een uitwerklocatie in de volgende fase. De dijk bij de strang kan daarom mogelijk nog binnenwaarts versterkt worden.

Bovenaanzicht DT192
Zijaanzicht DT192

 

Afbeeldingen

Echteld

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.